Wdrożenia SAP

Polecana przez firmę SAP metodyka wdrożeniowa ASAP (Accelerated SAP) jest kompleksowym podejściem do procesu wdrożenia. Oferuje szereg wzorców i najlepszych
praktyk obejmując m.in.:
- Strukturę organizacyjną projektu wdrożeniowego
- Metodykę wdrożenia
- Narzędzia wspomagające proces wdrożenia
- Zestaw usług wspierających proces wdrożenia.

Wdrożenie nowego rozwiązania jest złożonym przedsięwzięciem organizacyjnym. Projekt, trwający zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy, często ingeruje w struktury
organizacyjne, procedury działania, zakresy odpowiedzialności i uprawnienia poszczególnych pracowników. Ważne jest uświadomienie sobie zmiany, jaką jest projekt
wdrożeniowy i odpowiednie zarządzenie tym procesem na wszystkich płaszczyznach, nie tylko obszaru informatyki.
Zgodnie z metodyką projekt w ujęciu czasowym dzieli się pięć faz wdrożeniowych. Za realizację zadań w ramach wszystkich faz odpowiedzialny jest odpowiednio
ustrukturyzowany Zespół Wdrożeniowy.

Poniżej przedstawione zostały poszczególne fazy projektu:
1. Przygotowanie projektu
2. Przygotowanie koncepcji wdrożenia
3. Realizacja
4. Przygotowanie do startu
5. Start produktywny i wsparcie po starcie

Ważniejsze projekty realizowane przez naszych konsultantów

Przedsiębiorstw Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PRZYJAŃ” S.A., Płock – Modyfikacja i rozszerzenie rozwiązań w zakresie rachunku kosztów i controlling.

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa - Wdrożenie rachunku kosztów i controllingu w zakresie działalności podstawowej i pomocniczej (SAP ERP CO)

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa - Wdrożenie Hurtowni Danych SAP BW

KDPW SA, Warszawa - Wdrożenie planowania i budżetowania

Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa - Wdrożenie rachunku kosztów ABC dla sądów powszechnych

ENEA S.A., Poznań - Wdrożenie systemu planowania i monitorowania działalności (SAP BPC, SAP BW, SAP BO)

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A.- Wdrożenie systemu planowania i monitorowania działalności (SAP BPC, SAP BW)

Grupa Azoty, Tarnów- Wdrożenie systemu planowania i monitorowania działalności – w ramach narzędzi SAP BI IP

Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa - Wdrożenie środowiska kokpitów managerskich SAP BO Dashboards

Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa - Wdrożenie systemu budżetowania działalności sądów powszechnych w oparciu o środowisko SAP BPC

Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa - Cykl szkoleń dla administratorów systemu SAP BPC, SAP ERP CO, SAP PCM. Opracowanie i realizacja szkoleń

Ball Packaging, Radomsko – przegląd i audyt rozwiązania Business Planning and Consolidations

GDF SUEZ Energia Polska S.A., Połaniec – konsulting biznesowy w zakresie budżetowania i raportowania, przygotowanie wymagań biznesowych,
organizacja projektu, opracowanie architektury rozwiązania dla obszarów budżetowania i raportowania - architektura oparta o SAP BW, SAP BO, SAP BPC

Górnośląska Spółka Gazownictwa, Zabrze - Wdrożenie środowiska monitorowania działalności przedsiębiorstwa w oparciu o kokpity
managerskie SAP BO Dashboards

Amica Wronki S.A., Wronki - Wdrożenie systemu planowania i monitorowania działalności przedsiębiorstwa oraz konsolidacji w oparciu
o SAP BPC, SAP SSM, SAP BW, SAP BO. Wdrożenie monitorowania strategii (strategiczna karta wyników - balanced scorecard) w oparciu o środowisko SAP SSM.

Górnośląska Spółka Gazownictwa, Zabrze - Wdrożenie systemu planowania i monitorowania działalności przedsiębiorstwa w oparciu o SAP BPC

Internationale Möbel-Selection IMS AG, Szczytno – Opracowanie architektury monitorowania działalności przedsiębiorstwa w oparciu
o środowisko SAP BI,SAP BPC

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Warszawa - Wdrożenie systemu planowania i monitorowania działalności przedsiębiorstwa w oparciu
o środowisko SAP BI (hurtownia danych) i SAP BPS

ENERGA-OPERATOR SA, Kalisz - Audyt istniejących rozwiązań w zakresie systemów ERP ( controlling) oraz SAP BI

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa (grupa KGHM), Lubin - Wdrożenie systemu planowania i monitorowania działalności przedsiębiorstwa w oparciu
o hurtownię danych SAP BW oraz BI IP (Integrated Planning)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG S.A.) - Warszawa - Realizacja i nadzór upgrade’u w obszarze SAP BW i SEM BPS

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Wrocław - Implementacja SAP BI w zakresie raportowania gospodarki lekami oraz planowania kosztów
– przegląd projektu

PKN Orlen S.A. – Płock - Realizacja i nadzór upgrade’u w obszarze SEM-BPS (planowanie i raportowanie działalności)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG S.A.) - Warszawa - Wdrożenie systemu planowania i monitorowania działalności przedsiębiorstwa
w oparciu o hurtownię danych SAP BW oraz SAP SEM BPS i BI IP

KGHM Polska Miedź S.A. – Lubin - Projekt wdrożenia dobowego raportowania produkcji górniczej i hutniczej w oparciu o narzędzia SAP BW 7.0

KGHM Polska Miedź S.A. – Lubin - Projekt wdrożenia raportowania MSSF (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej)
w oparciu o narzędzia SAP BW 7.0

Zakłady Chemiczne POLICE S.A.– Police - Analiza powdrożeniowa - Program wdrożenia i dostosowania do architektury SOA

Polskie Linie Lotnicze LOT, Warszawa - Wdrożenie systemu raportowania opartego na SAP BW – obszar controllingu i finansów (zarządzanie kosztami działalności)

Stora Enso Poland S.A.– Ostrołęka- Wdrożenie systemu raportowania opartego na SAP BW - wdrożenie raportowania w zakresie operacyjnej
działalności przedsiębiorstwa

Górnośląski Zakład Energetyczny S.A. VATTENFALL – Gliwice - Projekt zmiany wersji systemu SAP BW z 2.1C na 3.5 oraz SAP SEM z 3.0A na 4.0

PKN Orlen S.A.– Płock - Wdrożenie systemu raportowania z zakresu działalności inwestycyjnej (IM/PS) w oparciu o SAP BW

PKN Orlen S.A.– Płock - SEM BPS - Budżetowanie w ramach projektu Value Based Management

Telewizja POLSAT S.A. – Warszawa - Wdrożenie modelu controlingu (w Spółce dominującej oraz w spółkach zależnych) pozwalającego na planowanie
oraz śledzenie realizacji przychodów i kosztów działalności podstawowej< br>

ELEKTROWNIKA RYBNIK SA – Rybnik - Wdrożenie systemu raportowania opartego na SAP BW - wdrożenie raportowania w zakresie operacyjnej
i strategicznej działalności przedsiębiorstwa

ZAKŁAD ENERGETYCZNY TORUŃ SA – Toruń - Dystrybucja energii elektrycznej – Wdrożenie systemu raportowania opartego na SAP BW

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Warszawa - Produkcja papierów wartościowych - Hurtownia Danych, SEM BPS - System budżetowania
i planowania

GlaxoSmithKline S.A., Warszawa - branża farmaceutyczna - Wdrożenie systemu budżetowania

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa - branża energetyczna – CO - controlling